Weles

Total votes: 2889

Feanaro

Weles (Wołos), jako mityczny antagonista Peruna, jest panem sfery przeciwstawnej dziedzinie Gromowładcy, czyli podziemiom i wodom podziemnym. Ów chtoniczny bóg jest opiekunem i strażnikiem ludzkiego bogactwa i dostatku, wiązanego dawniej zwłaszcza z bydłem. Tak jak Perun był bogiem na którego klął się kniaź z drużyną, tak - zgodnie z relacją Kroniki minionych lat - na Welesa klęli się zwykli ludzie. Karą zsyłaną przez Welesa za niedotrzymanie przysiąg jest „wyzłocenie jak złoto”, czyli choroba skórna.

 

Weles jest także bogiem związanym ze sferą magiczną i zsyłaniem wieszczego natchnienia, stąd obdarza on umiejętnościami wołchwów (szamanów) oraz poetów.

Jako bóstwo chtoniczne Weles jest panem Nawii, czyli zaświatów. Zasiada po jej środku na złotym tronie, dzierżąc w dłoni miecz, a także wyprowadza dusze na rajskie pastwiska.

Astronomicznym symbolem Welesa jest Pas Oriona, nazywany przez Słowian Wołosożarami.

 

Weles