Hera

Total votes: 4219

Oribasios

Teologia

Przydomki Hery

Charakterystyka Hery

Królowa Bogów oraz Bogini kobiet i małżeństwa. Jest również Boginią powietrza, nieba i niebios.

Mity o Herze
  • O jej małżeństwie z Zeusem i wcześniejszym jej uwiedzeniu przez Boga w przebraniu kukułki.
  • O samorodnych narodzinach Hefajstosa, którego zrzuciła z niebios z powodu jego kalectwa.
  • O jej prześladowaniu partnerek Zeusa, zwłaszcza Leto, Semele i Alkmene.
  • O jej prześladowaniu Heraklesa i Dionizosa, ulubionych bękarcich synów Zeusa.
  • O ukaraniu Iksiona, za próbę uwiedzenia Bogini.
  • O towarzyszeniu Argonautom w ich poszukiwaniu złotego runal; ich lider – Jazon, był jednym z ulubieńców Bogini.
  • O sądzę Parysa, w którym rywalizowała z Afrodytą i Ateną o złote jabłko dla najpiękniejszej.

Interpretacje i opracowania

Hera - boska małżonka interpretacja Oribasiosa

.

Wizerunki

Zobacz naszą galerie:Hera

Galeria na theoi.com: Hera

Przedstawiana zwykle jako piękna kobieta nosząca koronę i dzierżąca królewskie, zakończone lotosem berło. Czasem w towarzystwie królewskiego lwa, kukułki lub jastrzębia.

Modlitwy i hymny

Hymny homerycki do Hery [12]

Hymn orficki do Hery

Do Hery Safona

Ważniejsze święta

Gamelion Theogamia 11 II