Julian

Total votes: 5005

~~

Temu, który wyzwolił świat rzymski, odbudował świątynie, ożywił kurie miejskie i państwo, wyniszczył barbarzyńców, panu naszemu Julianowi, zawsze Augustowi, najświetniejszemu zwycięzcy Alamanów, Franków, Sarmatów, najwyższemu kapłanowi, ojcu ojczyzny1) stronę tę dedykujemy.

Więzień, który został cesarzem
student filozofii, który został zwycięskim wodzem
chrześcijański lektor, który został odnowicielem religii helleńskich

Julian Apostata

 

List do rady i ludu ateńskiego .

Przeciw Galilejczykom

Mispogon, czyli nieprzyjacie brody

Listy Juliana do Teodora Arcykapłana

List Juliana do Arsakiosa, arcykapłana Galacji

List Juliana do Aleksandyjczyków

List Juliana do Bostrenów

List Juliana do Edessenian

List Juliana do pewnego kapłana [fragment].

List Juliana do Aratbiosa.

List Juliana do Libaniosa

List do filozofa Arystoksenosa

List do [św.] Bazylego tzw. Wielkiego

Juliana edykt o wychowaniu.

Juliana ustawa o lekarzach

Ustawa Juliana o pogrzebach i grobach

Przeciw cynikowi Herakliuszowi

 

O Julianie powiedzieli

(m.in. Libanios, Montaigne, Monteskiusz, Konstandinos Kawafis, Emil Cioran, Aleksander Krawczuk, Grzegorz z Nazjanzu, Sokrates Scholastyk)


Bibliografia książek o Julianie

 


1 Romani orbis liberatori, templorum restauratori, curiarum et rei publicae recreatori, barbarorum extinctori, domino nostro Juliano perpetuo Augusto, Alamannico maximo, Francico maximo, Sarmatico maximo, pontyfici maximo, patri patriae. (napis na kolumnie podtrzymującej posąg Juliana Źródło: L`Année épigraphique, 1969 70, 631 za pl.wikiquote.org)

 


 

Fragmenty tekstów dostępnych w naszej witrynie są pozbawiane przypisów i aparatu naukowego w porównaniu do wydań książkowych - ich lektura może więc dać zaledwie wstępną orientację w temacie. Zachęcamy do kupna książki z pełnym tekstem i aparatem naukowym