Hymn Hery [16]

Total votes: 3924

Orfeusz

Opasana ciemnymi dolinami, przejrzysta
Hero wszechwładna królowo, błogosławiona małżonko Zeusa,
Zsyłająca śmiertelnym ożywcze, kojące wiatry,
Matko deszczy, opiekunko wiatrów, wszechrodzicielko;
Bez ciebie bowiem nie rosłoby zupełnie nic, co żywe;
Łączysz się bowiem z każdym potrzebującym, w boskim eterze;
Sama bowiem władasz wszystkim i jesteś królową wszystkiego,
Wzbijająca mgliste szumy wewnątrz kaskad,
Hejże, błogosławiona bogini, wieloimienna, królowo wszystkiego,
Zechciej przybyć, życzliwa, radując się wspaniałą ofiarą.

''Ηρης

θυμίαμα αρώματα.

Κυανέοις κόλποισιν ενημένη, αερόμορφε,
''Ηρα παμβασίλεια, Διός σύλλεκτρε μάκαιρα,
ψυχοτρόφους αύρας θνητοίς παρέχουσα προσηνείς,
όμβρων μέν μήτηρ, ανέμων τροφέ, παντογένεθλε:
χωρίς γάρ σέθεν ουδέν όλως ζωής φύσιν έγνω:
κοινωνείς γάρ άπασι κεκραμένη ηέρι σεμνώι:
πάντων γάρ κρατέεις μούνη πάντεσσί τ' ανάσσεις
ηερίοις ροίζοισι τινασσομένη κατά χεύμα.
αλλά, μάκαιρα θεά, πολυώνυμε, παμβασίλεια,
έλθοις ευμενέουσα καλώι γήθοντι προσώπωι.