Boedromion

Total votes: 4146

Oribasios

Niketeria

Święto na cześć Nike
Współcześnie

Rekonstrukcjońsci z „The Hellenion Proto-Demos tes Hagnes Persephones” proponują prosty rytuał:Umyj ręce jako oczyszczenie, zapal świecę i trochę kadzidła jako ofiarę i wyrecytuj orficki Hymn nr 33 do Nike.

tes Hagnes Pesephones

 

Genesia (Γενέσια)

Publiczne święto dla zmarłych, na cześć Ge

Nazwa sugeruje oddawanie czci ojcom przez dzieci, ale kojarzona jest też z Ge. Zarówno Bogini Ziemi jak i zmarli byli czczeni przez libacje - był to wyraz łączności z nimi. Ale składano także ofiary herosowi Epopsowi i Zeusowi Epoptosowi, mające zabezpieczyć przed niechcianymi ingerencjami zmarłych w sprawy żywych. Wzywano także Hermesa Chthoniosa, kierującego zmarłymi, strzegącemu moce przodków. Odwiedzano nie tylko groby bliskich, ale również innych zmarłych doniosłych dla społeczności.

Źródło: Sarah Iles Johnston, Restless dead: encounters between the living and the dead in ancient Greece ss.43-46.

 

Większe Misteria Eleuzyjskie

na cześć Demeter

Misteria, ich istota i przebieg były otoczone tajemnicą. Uczonym udało się zrekonstruować większość elementów układanki, jednak to, co najistotniejsze, czego nie zdradził nikt przez ponad 2000 lat działania misteriów, pozostaje tajemnicą do dziś. W zasadzie misteria nie przynależą więc do grupy świąt nawet jeśli czynione były masowo, to jednak nie publicznie. Jako, że ich ciągłość została przerwana, nie są rekonstruowalne, dopóki Bogowie nie zadecydują inaczej. Najlepszym opracowaniem problematyki jest książka Kerényi Karl, 2004, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, Kraków, Homini., do której odsyłam ciekawych tego, co o nich wiadomo.

 

Epidauria

Na cześć Asclepiusa

Nazwa pochodzi od miejscowości Epidauros nad morzem Egejskim, gdzie mieściło się najważniejsze sanktuarium Asklepiosa. Świętowano wówczas jego przybycie do Aten.