Tytuły Apollo

Total votes: 3863

Rutilius

Agraios Bóg myśliwy
Akesios Uzdrawiający
Aktios Bóg Przybrzeża
Alexikakos Odwracający zło i krzywdę
Argyeius Strażnik ulic
Boędromios Ratujący
Delphinios Bóg Delfinów
Epikourios Pomagający
Erythibios Bóg Pieśni
Hekatos Strzelający z daleka
Kitharodos Śpiewający do wtóru liry
Klędônes Bóg Wróżby słowa i dźwięku
Lykios Bóg Wilczy
Mousęgetęs Przewodnik Muz
Oulios Bóg Dźwięku zdrowia
Paian, Paięon, Paiôn Uzdrowiciel
Pornopiôn, Parnopios Bóg Szarańczy
Proopsios Przewidujący
Prostatęrios Stojący przed (wejściem)
Sminthaios, Smintheios, Smintheus Bóg Myszy
Thearios Bóg Wyroczni
Theoxenios Obrońca obcych