Tytuły Hermesa

Total votes: 3687

Rutilius

Agônios Pomocny w walce
Agętôr Prowadzący dusze do niższych światów
Epimęlios Dzierżący stada
Kriophoros Noszący barany
Agoraios Opiekun rynków
Argeiphontęs Zabójca Argosa
Ktęsios Opiekun własności
Eriounios Dawca dobrego losu
Noumios Opiekun trzód i pasterzy
Dolios Bóg podstępów i sztuczek
Trikephalos Trójgłowy
Enagônios Bóg igrzysk
Promakhos Obrońca
Hermęneutęs Interpretator, Translator