Modlitwa o pomyślność naszej społeczności

Total votes: 3148

Steve McNallen

Niech słońce zawsze czuwa nad naszą społecznością tak jak codziennie dogląda spraw Midgardu! Niech nasi ludzie będą liczni i silni tak aby cały świat usłyszał o naszej potędze! Niech nasz język nigdy nie zaginie tak aby nasi Bogowie mogli być z nas dumni! Nie bądźmy niczym zima bez wiosny - niechaj nasi bogowie pomogą nam rozwijać się, rosnąć w siłę i zapisywać kolejne wielkie czyny na kartach naszego Losu! Właśnie po to zostaliśmy obdarzeni sercem i umysłem - po to by rozwijać naszą społeczność i więź z naszymi Bogami! Od czasów naszych przodków aż do chwili gdy na świecie pojawią się nasi potomkowie - więc niech tak się stanie!