Slavic

Hymn do Żywy

Total votes: 3067

Wsiesław Sannikow

О добрая Жива, ты благо рождаешь,
О Жива, от Мары ты нас защищаешь.
Ты мать наша, Жива, отец же наш – Род,
О Жива, храни наш славянский народ!

O dobra Żywa, dobro rodziłeś,
O Żywa, od Mary nas bronisz.
Ty jest matka nasza, Żywa, ojciec że nasz jest Rod,
O Żywa, strzeż nasz słowiański lud!

Modlitwa do Świętowita

Total votes: 3352

Wsiesław Sannikow

Высшей властью одаренный,
Световид многоименный,
Князь богов четырехликий,
Меткий лучник, о великий,
О возлюбленный Победы,
Одолей людские беды,
Уничтожь посланцев Мары,
Воспали средь них пожары!


Wyższą władzą utalentowany,
Świętowit nazywany wieloma imionami,
Książę bogów z czterema twarzami,
Celny łucznik, o sławny,
O kochanek Zwycięstwa,
Podołaj ludzkie biady,
Zniszcz wysłanników Mary,
Zapal wśród ich pożary!

Modlitwa Perunowi

Total votes: 3247

Kanstancin Jezawitau

МАЛІТВА ПЯРУНУ

Пярун, наш бацька! Ясны божа грому,
Даруй нам!.. Жрацы Хрыста нас ашукалі,
Мы бязьвінны! Мы табе малілісь, залатому,
Нас мячамі ксьцілі і ў вадзе купалі.

Каб мы не чапалі белых сьцен Царграда,
I каб коні нашы не тапталі вуліц Рыма,
Каб у гневе правым не скрышылі мы варага-гада, –
Нас зачаравалі зяньнямі прастолаў, ў золаце дзьвярыма.

Волю ў нас скавалі, розум атруцілі...
Сьвятой помсты ўцеху нам забаранілі...
Як краты, мы сьлеплі, мечы апусьцілі,
Для ўладык-чужынцаў мы рабамі былі...

Hymn Rujewitowi

Total votes: 3146

Wsiesław Sannikow

Хвала Руевиту – врагов истребителю,
Сильных и смелых мужей предводителю!
Слава тебе, семиликий боец,
Многосчастливой Победы отец!
Смелость дарующий, в битву зовущий,
Злых супостатов без устали бьющий,
Горе врагу ниспошли бесконечное,
Нам же, славянам, – владычество вечное!

Modlitwa Perunowi

Total votes: 3165

Wsiesław Sannikow

Дерзкий мыслью и делом,
Сильный духом и телом,
Ярых боев возбудитель,
Правды священной хранитель,
О многочтимый Перун громовержец,
Славы достойный святой стреловержец,
Даруй нам Победу в боях над врагами,
О восседающий над облаками!
Ты – не имеющий равных, воитель!
Ты – не имеющий равных, правитель!
Славы достоин во веки веков,
Славнейший из славных славянских богов!

Rozmowa Oisina ze Świętym Patrykiem

Total votes: 3381

~~

Anonimowy wiersz irlandzki z XVI wieku, według niektórych badaczy będący parafrazą wcześniejszego wiersza z VIII/IX wieku. Tłumaczył Ernest Bryll

Święty Patryku, dość tego ględzenia
I wywijania świętym pastorałem
Twój kij by zgorzał w jednym oka mgnieniu
Gdyby tu wojska moje przy mnie stały

Gdyby tak mój ojciec Fion z twoim Bogiem
Wziął się za bary na wzgórzu zielonym
I Bóg na gardle postawił mu nogę
To powiedziałbym - Jestem zwyciężony

O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem

Total votes: 3515

Zorian Dołęga Chodakowski

Zniknęły przed wiedzą uczoną dzieje, obrzędy i zwyczaje nasze w epoce wielobóstwa. Nie sprzyjała oświata Europy całemu czasowi, w którym Krzyż święty wznosić się począł wśród rozległej i podzielonej Sławiańszczyzny.

PERUN

Total votes: 3195

Julian Tuwim

przyszli - i siekierami rąbać go zaczęli,
i rzucili na ziemię, plwając i złorzecząc,
i przywiązali do końskiego chwosta,
i w cwał puścili konia...

Dumny bóg milczał. Podskakując śmiesznie,
wlókł się i tarzał po ostrych kamieniach,
szargał oblicze swoje święte w błocie...

A tamci stali, mściwie i bezradnie,
z zaciśniętymi zbielałymi wargi,
stali w milczeniu, choć gniew w piersiach kipiał
jak war gorący...

Strony