Modlitwa do Świętowita

Total votes: 3433

Wsiesław Sannikow

Высшей властью одаренный,
Световид многоименный,
Князь богов четырехликий,
Меткий лучник, о великий,
О возлюбленный Победы,
Одолей людские беды,
Уничтожь посланцев Мары,
Воспали средь них пожары!


Wyższą władzą utalentowany,
Świętowit nazywany wieloma imionami,
Książę bogów z czterema twarzami,
Celny łucznik, o sławny,
O kochanek Zwycięstwa,
Podołaj ludzkie biady,
Zniszcz wysłanników Mary,
Zapal wśród ich pożary!