Grudzień 2009

Dionizos

Total votes: 3784

Oribasios

Teologia

Przydomki Dionizosa

Charakterystyka Dionizosa

Bóg wszystkiego, co związane z winem, a więc uprawy winorośli, sztuki wytwarzania wina, handlu winem, a przede wszystkim picia wina, i to zarówno dla przyjemności, jak i dla zdrowia. Oczywiście jest też Bogiem świętowania i imprez towarzyskich ale też pijaństwa, które czasem prowadzi do szaleństwa, urojeń czy halucynacji.

Hefajstos

Total votes: 3987

Oribasios

Teologia

Przydomki Hefajstosa

Charakterystyka Hefajstosa

Bóg ognia, również wulkanicznego. Dał ludziom sztukę obróbki metali i kamienia, a zatem jest opiekunem kowali, rzemieślników, kamieniarzy oraz artystów rzeźbiących w kamieniu.

Identyfikowany z obcymi Bogami: egipskim Pathem oraz italskim Wulkanem.

Demeter

Total votes: 4010

Oribasios

Teologia

Przydomki Demeter
Charakterystyka Demeter

Bogini rolnictwa, ziarna i chleba, owoców i warzyw oraz popularnego napoju z ziaren jęczmienia. Poza tym, że patronuje najbardziej podstawowemu pożywieniu, dała ludziom również pierwsze prawa i uporządkowała ludzkie życie.

Jako Demeter Eleusyjska, wprowadziła najważniejsze dla starożytnych misteria pozwalające doświadczyć przedsmaku życia przyszłego i obiecywały uczestnikom błogosławieństwa po śmierci, jest więc Panią misteriów i życia pośmiertnego.

Posejdon

Total votes: 4120

Oribasios

Teologia

Przydomki

Charakterystyka

Król morza. Pan wody i rzek, powodzi, suszy i trzęsień ziemi. Władca koni i rydwanów.

Mity o Posejdonie

O Wojnie Tytanów, w której walczył u boku Zeusa i Hadesa by uwięzić starych Bogów w Tartarze.

O podziale świata pomiędzy synów Kronosa, w którym otrzymał panowanie nad morzem.

O pogrzebaniu Polybotesa na wyspie Kos w Wojnie Gigantów.

O wysłaniu potwora morskiego by ukarał Troja za odmowę zapłaty należnej za wybudowanie ich murów.

Boskie Potomstwo Zeusa

Total votes: 3907

Zoroastres

Wyjaśnienie

Genealogie i teogonie były w starożytności gatunkami twórczości teologicznej. Nie tyle relacjonowały przebieg wypadków, co metaforycznie opisywały naturę Bogów. Nic dziwnego zatem, że w różnych źródłach pojawiają się różne powiązania genealogiczne między Bogami.

Ustawa o pogrzebach i grobach

Total votes: 3825

Julian

Konieczne jest dla nas, gdyśmy gruntownie obmyślili to, czemu teraz udzielić chcemy mocy prawa, odnowić znany stary zwyczaj, który mając na myśli dawni ludzie i ustawy dali nam dobre, i zrozumieli całą odległość dzielącą życie i śmierć, i przydzielili każdej z tych dziedzin uprawę odrębnych czynności, gdyż, zdaniem ich, śmierć jest nieprzerwanym spoczynkiem — to właśnie jest ów opiewany przez poetów „spiżowy sen” — życie zaś, przeciwnie, wiele rzeczy bolesnych, wiele przyjemnych zawiera, a więc to poczucie lepsze, to wręcz odmienne.

Do Edessenian

Total votes: 3855

Julian

W stosunku do wszystkich Galilejczyków zająłem stanowisko tak łagodne i ludzkie, że żaden z nich nie doznaje gwałtu, nie jest wbrew swej woli do świątyni wleczony ani w inny sposób podobny krzywdzony. Mimo to jednak Galilejczycy kościoła ariańskiego przez bogactwo zepsuci podnieśli rękę na uczniów Walentyna i w Edessie odważyli się na takie czyny, jakie w żadnym grodzie praworządnym zdarzyć się nie mogą.

Do Bostrenów

Total votes: 3850

Julian

Myślałem, że przywódcy Galilejczyków będą żywić dla mnie większą wdzięczność niż dla tego, kto przede mną władzę posiadał. Za jego to bowiem czasów się zdarzało, że większość ich bywała wysyłana, ścigana i więziona, że liczne skupienia tzw. „heretyków” bywały tak, jak w Samosatach, w Kyzyku, Paflagonii, Bitynii i Galacji, a również u wielu innych szczepów nawet mordowane, a wsie ich pustoszone i doszczętnie burzone. Za moich natomiast czasów działo się wręcz przeciwnie, bo już zesłani zostali odwołani, dotknięci konfiskatą otrzymali od nas możność prawnego odzyskania całego mienia.

Do Aleksandyjczyków

Total votes: 3729

Julian

Gdyby założycielem Waszego grodu był nawet ktoś z obcej ziemi, to naruszający Wasze prawa ponieśliby i w tym wypadku należytą karę za to, że woleli żyć poza prawem i wprowadzili do Was głosicieli nowej nauki, i nie mieliby rozsądnego powodu domagać się od nas powrotu Atanazego. Skoro jednak założycielem tego grodu jest Aleksander, posiadaczem zaś bóg i król Sarapis wraz z zasiadającą z nim dziewicą i królową całego Egiptu Izydą... to chora część grodu bez współzawodnictwa ze zdrową poważyła się przywłaszczyć sobie nazwę całości. Na bogi, Aleksandryjczycy!

Tytuły Hefajstosa

Total votes: 4031

Rutilius

Agaklytos, Periklytos Przesławny
Aithaloeis Theos Bóg ubrudzony sadzą
Aitnaios Bóg [mający warsztat pod] Etną
Amphigueeis Kulawy
Khalkeus Kowal miedzi/brązu
Klytotekhnes, Klytometis Sławny z rzemiosła
Kyllopodiôn Powłóczący nogą

Tytuły Hermesa

Total votes: 3921

Rutilius

Agônios Pomocny w walce
Agętôr Prowadzący dusze do niższych światów
Epimęlios Dzierżący stada
Kriophoros Noszący barany
Agoraios Opiekun rynków
Argeiphontęs Zabójca Argosa
Ktęsios Opiekun własności
Eriounios

Do Arsakiosa, arcykapłana Galacji

Total votes: 3895

Julian

Wiara Hellenów przez nas samych, co za nią idziemy, nie jest jeszcze zabezpieczona rozumnie. Bogów dzieło jest, co prawda, wielkie i wspaniałe i nawet wszelkie pragnienia i nadzieje przewyższające (niech słowa te wybaczy mi łaskawie Adrasteja!); przecież tak ogromnego i głębokiego przewrotu w czasie tak krótkim nikt na chwilę przedtem nawet w modlitwie pragnąć się nie odważał.

Do Teodora Arcykapłana

Total votes: 3917

Julian

LIST 44 (89)

Ułożyłem, do Ciebie — w przeciwieństwie do wszystkich innych — pismo bardziej prywatnego charakteru, gdyż w Tobie, jak myślę, jest więcej dla mnie przyjaźni niż w ludziach pozostałych. Niemałą bowiem [przyjaźni przyczyną] jest wspólny przewodnik duchowy, a Ty zapewne pamiętasz, choć dawno to już było, że przebywając jeszcze na Zachodzie, skorom tylko się dowiedział, że Ty mu się bardzo podobasz, uznałem Cię za mego przyjaciela. Co prawda, zwykłem pochwalać wielce ostrożne słowa poety

przecież jam nigdy
Jego nie spotkał, nie widział,

Tytuły Artemidy

Total votes: 4028

Rutilius

Agroterę Bogini Polowań, Łowczyni
Diktynnaia Bogini Łowieckich sieci
Daphnaię Bogini laurowego krzewu
Kedreatis Bogini cedrowego drzewa
Karyai, Karyatis Bogini orzechowego drzewa
Pheraia Bogini dzikich zwierząt
Elaphiaia Bogini jeleni

Tytuły Ateny

Total votes: 3885

Rutilius

Atena Ajtra Jasna
Atena Alalkomene Odpierająca
Atena Alalkomenęis Obrończyni
Atena Alea Bogini dająca azyl
Atena Amboulia Doradczyni
Atena Apatouria Bogini Podstępu, oszustwa
Atena Areja Oblubienica Aresa

Strony