Hinduizm

Inwokacja do Kryszny

Total votes: 3267

Iwona Szuwalska

Panie o twarzy jaśniejącej niczym srebrny księżyc,
Jedno Twoje spojrzenie rozprasza mrok nocy,
Będę szukać Cię wszędzie. Pomóż mi zwyciężyć
Tę batalię odwieczną, co się w sercu toczy.

Pozwól schwytać Twe myśli w słów mych klatki ciasne,
Podarować ich wolność więźniom tej krainy,
W której ciemność otacza wszystko to, co jasne,
Morze nieszczęść i śmierci wchłania w swe głębiny.

Mandukja-Upaniszada

Total votes: 3485

~~

Om, ta odwieczna mantra, jest wszystkim,
A oto jej objaśnienie:
To, co jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, jest sylabą Om,
Jak i to, co trzy czasy przekracza, jest Om sylabą.

Zaprawdę to wszystko jest brahmanem,
Ten oto atman jest brahmanem,
Atman cztery stany w sobie zawiera.

Pierwszy stan to Waiśwanara - stan Wspólny Wszystkim, stan czuwania,
Z siedmiu członów i dziewiętnastu obliczy się składa,
Świadomość jego skierowana jest na zewnątrz,
Odbiera niesubtelne przedmioty.

Iśa-Upaniszada

Total votes: 3258

~~

Om! Tam oto pełnia, to wszystko tutaj pełnia,
Z pełni wyłania się pełnia i znów pełnia pozostaje,
Z pełni połączonej z pełnią.

Wszystko, co na świecie się porusza, w Panu oby było zanurzone,
Możesz używać, dlatego żeś się wyrzekł,
Nie pożądaj niczyjego bogactwa.

Wtedy nawet działając, można pragnąc żyć sto lat,
Gdyż w tym właśnie przypadku, nie ma dla ciebie innej drogi,
Tylko wtedy czyn nie przylega do człowieka.