Pantheion

Religia Bałtów

Total votes: 3009

~~

Prusowie i Litwini mieli liczny panteon bóstw, uosabiających i regulujących wszystkie aspekty życia i śmierci. Wspomniana wyżej w cytacie z Kroniki halicko-wołyńskiej czwórka - Nonadiej, Telawel, Diwiriks i Mejdejn - może posłużyć za przykład: pierwszy z nich był bogiem nieszczęścia, drugi kowalem, który słońce skował i zawiesił na niebie, trzeci władcą ptaków i zajęczym bogiem, ostatni bogiem lasu i łowów. W 1258 roku korpus litewski, któremu przeszła koło nosa szansa na złupienie grodu "żalił się i spluwał, krzycząc Janda! i wzywając ich bogów Nonadieja i Diwiriksa oraz innych".

Pochwała Juliana

Total votes: 3150

Ammianus Marcellinus

Kiedy zrządzeniem losu te wydarzenia toczyły się w świecie rzymskim, cesarz, już po raz ósmy będąc konsulem, powołał w Wiennie cezara do grona mężów konsularnych. Ten bowiem pchany wewnętrzną potrzebą marzył o zgiełku bitewnym i wyrzynaniu barbarzyńców. Przygotował już także połączenie w całość kawałków rozbitej prowincji, jeśli tylko mu pozwoli szczęśliwy powiew fortuny.

2011

Total votes: 3288

Rutilius

W roku 2011 odbędzie się

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
narodowy spis ludności

Wśród zbieranych danych rachmistrze spisowi zadawać będą również pytanie o
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);*)

Głód Tajemnicy

Total votes: 2996

Georgigenes

Alan Sasinowski: Czy dwudziestopięciolatek piszący wiersze nie wstydzi się trochę tego i nie ma poczucia, że w tym czasie mógłby robić coś bardziej pożytecznego - na przykład iść na staż do korporacji albo zabiegać fundusze z Unii Europejskiej?

Julian

Total votes: 3489

~~

Temu, który wyzwolił świat rzymski, odbudował świątynie, ożywił kurie miejskie i państwo, wyniszczył barbarzyńców, panu naszemu Julianowi, zawsze Augustowi, najświetniejszemu zwycięzcy Alamanów, Franków, Sarmatów, najwyższemu kapłanowi, ojcu ojczyzny1) stronę tę dedykujemy.

Więzień, który został cesarzem
student filozofii, który został zwycięskim wodzem
chrześcijański lektor, który został odnowicielem religii helleńskich

About Pantheion

Total votes: 3096

Rutilius

The site which you have reached is a multi-denominational project, the goal of which is to popularize polytheism and develop the theoretical foundations of polytheistic religions as well as philosophical and ethical implications of accepting a pluralistic world-view.

O chrześcijaństwie i pogaństwie

Total votes: 3140

Aleksander Krawczuk

"Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że myśl pogańska we wszystkich swych aspektach i w każdej dziedzinie góruje nad chrześcijańską. Dzieła filozofów są bez porównania głębsze, piękniejsze, bogatsze od tego, co da się wyczytać, przy najlepszej woli,w świętych księgach nowej religii. Nauki moralne, wskazówki etycznego postępowania i użytecznego dla społeczności życia są także godne wszelkich pochwał i w swej istocie nie odbiegają od chrześcijańskich przykazań.

Misja Pantheionu

Total votes: 3046

Rutilius

Strona na którą zawędrowałeś, jest ponadwyznaniowym projektem mającym na celu popularyzację politeizmu, rozwijanie teoretycznych podstaw religii politeistycznych oraz filozoficznych i etycznych implikacji przyjmowania pluralistycznej wizji świata.hindu

Strony