Autorzy

Total votes: 2948

~~

Reprezentujemy odmienne rozumienia pogaństwa i różne tradycje. Łączy nas twórczy do nich stosunek i otwartość na współczesną rzeczywistość, z której nie zamierzamy emigrować, ale znaleźć sie w niej przy pomocy politeistycznego światopoglądu.

Redakcja strony i blogerzy:

Asphodelus - odpowiedzialny za dział hellenistyczny. Do niego prosimy kierować teksty przynależne do tej tradycji. Dołączył do nas 19 Martius 2763 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 19 marca 2010).

 

Viking. - odpowiedzialny za dział asatryjski. Do niego prosimy kierować teksty przynależne do tej tradycji. Dołączył do nas: 27, Sextilis, 2762 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 27 VIII 2009 CE)

 

Feanaro, - odpowiedzialny za dział słowiański. Do niego prosimy kierować teksty przynależne do tej tradycji. Dołączył do nas: 24, Iulius, 2761 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 24 VII 2008 CE)

 

Krwawy - odpowiedzialny za dział ogólnopogański. Do niego prosimy kierować teksty przynależne do wielu lub żadnej tradycji.

 

Rutilius. Odpowiedzialny za stronę techniczną serwisu i blogosfery. Do niego prosimy kierować wszelkie uwagi. Jeden ze współzałożycieli serwisu. Tradycja helleńska. Dołączył do nas: 8, Aprilis, 2761 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 8 IV 2008 CE)

 

Pozostali współpracownicy, autorzy i blogerzy

Zaratustra, szuka antropologicznych podstaw pogaństwa. Jeden ze współzałożycieli serwisu. Dołączył do nas: 7, Aprilis, 2761 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 7 IV 2008 CE).

 

Oribasios, poszukiwacz zaginionego sensu greckich mitów. Jeden ze współzałożycieli serwisu. Dołączył do nas: 8, Aprilis, 2761 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 8 IV 2008 CE)

 

Georgigenes - politeista wyznający bogów słowiańskich, miłośnik kultury starożytnej i języków klasycznych. Oprócz polemiki z chrześcijaństwem próbuje swych sił w twórczości literackiej. Dołączył do nas: 20, Sextilis, 2762 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 20 VIII 2009 CE).

 

Ermikles. należał do Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (The Supreme Council of Ethnikoi Hellenes), czyli Najwyższej Rady Etnicznych Hellenów - ruchu kulturowego i religijnego zajmującego się rekonstrukcją cywilizacji helleńskiej na terenie współczesnej Grecji. Jego celem było osiągnięcie tej samej postawy wobec bytu, jaka charakteryzowała starożytnych Hellenów, a także innych Europejczyków przed epidemią zabójczego zabobonu galilejskiej sekty "ubogich duchem i ciałem", propagującej wartości "nie z tego świata", dlatego też z natury swojej całkowicie wrogiej temu światu, jego "pogańskiej" cywilizacji i kulturze. Dołączył do nas: 9, Ianuarius, 2763 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 9 I 2010 CE). Zmarł w październiku 2010 w wieku 41 lat.

 


Dla osób chcących nas wesprzeć: przede wszystkim zapraszamy na nasze forum Portyk, gdzie można podrzucić nam różne pomysły, a zwłaszcza podyskutować. Jeśli masz gotowy tekst można się z nami skontaktować mailowo (patrz adresy wyżej).

Pantheion |