Jak i po co składamy ofiary. Rodzaje ofiar

Total votes: 4728

Eremites Plato

Głównym sposobem oddawania czci bogom jest – oprócz codziennej pobożności w przestrzeganiu ich praw – organizowanie rytuałów. Rytuały mogą być odprawiane przez jedną osobę lub przez grupę osób i służą nawiązaniu kontaktu między ludźmi i nieśmiertelnymi bóstwami. Ponieważ helleńskie stosunki między ludźmi i światem bogów od zawsze były oparte na zasadzie wzajemności, głównym typem rytuału jest złożenie ofiary. Składamy Nieśmiertelnym w ofierze jadło i napoje, aby otrzymać od nich błogosławieństwo, pomoc lub przebaczenie. W przeciwieństwie do Chrześcijan nie mamy Boga, który troszczy się o nas i kocha nas, nawet jeśli grzeszymy przeciw boskim prawom. Chociaż bogowie rzecz jasna okazują nam zainteresowanie i zawsze możemy zwrócić się do nich po pomoc, nasze relacje z nimi są podobne do relacji z ludźmi. Wynika to z faktu, że nasza religia nie jest religią "objawioną" i wyrosła z tysięcy lat ludzkiego doświadczenia.

Hellenowie zazwyczaj składają w ofierze jadło (taka ofiara nazywa się thysia) lub napój, taki jak wino czy mleko (libacja lub sponde). Ofiara nie musi być kosztowna w przeliczeniu na cenę rynkową, ale jest ważne, by była najlepszej jakości, na jaką tylko stać wiernego. Większość współczesnych Hellenów ofiarowuje bogom chleb, owoce, wino, mleko, miód i / lub oliwę z oliwek. Należy pamiętać, że ofiara musi być stosowna: odzwierciedla ona naszą gościnność i szacunek do bogów, których zapraszamy na ucztę

.

Thysia i sponde są ofiarami dla bogów olimpijskich. Istnieją jednak również i inne rodzaje ofiar: ofiara z jadła dla Chthonioi (bogów podziemnego świata zmarłych) nazywana jest enagisma, zaś ofiara płynna dla nich nazywa się choe.

Ofiarę dla bogów olimpijskich zazwyczaj składało się rankiem, zaś ofiarę dla bóstw chtonicznych wieczorem lub nocą, jednak współczesny sposób życia nie zawsze pozwala na kultywowanie tej tradycji.

Ofiary można podzielić na trzy typy ze względu na cel ich składania: ofiara dziękczynna, ofiara przebłagania bóstwa i ofiara błagalna.

Ofiara dziękczynna służy do wyrażenia wdzięczności za wsparcie lub pomoc bogów. Może wynikać ze spełnienia prośby skierowanej wcześniej do danego bóstwa (zob.: ogólna budowa modlitwy) lub po prostu stanowić sposób na podziękowanie bogom za pomoc w potrzebie. Szczególnym rodzajem ofiary dziękczynnej jest tak zwana ofiara pierwszych plonów. Jest to ofiara z pierwszych rezultatów naszych starań. Dając bogom, co sobie wypracowaliśmy, dziękujemy im za pomoc w osiągnięciu naszych celów lub udanego zakończenia pracy. W starożytności była to ofiara składana przez chłopów po żniwach i zbiorach owoców. Dzisiaj możemy równie dobrze złożyć zwykłą ofiarę po otrzymaniu pierwszej wypłaty w danym roku. Ponieważ początek helleńskiego roku przypada mniej więcej w czasie żniw, jest to dobry czas na tę ofiarę.

Ofiara przebłagania jest składana, kiedy obbraziło się bogów w sposób zakłócających teraz dobre relacje z nimi. Chociaż w hellenizmie nie ma zestawu przykazań, istnieją wymagane sposoby życia i traktowania bogów, a ich zaniechanie może obrazić Nieśmiertelnych. Ofiara ta jest zazwyczaj całopalna.

Ofiara błagalna służy poproszeniu bogów o pomoc lub błogosławieństwo.