O naturze Bogów

Total votes: 4275

~~

Teksty źródłowe

O Bogach i świecie, Salustios

Opowieść Era, Platon,

Eutyfron czyli o pobożności (czym nie jest), Platon

Wykład Diotymy o naturze Erosa, Platon (fragment Uczty)

O naturze Bogów, Cyceron

Źródła poznania bóstwa, Dion z Prusy

O odwlekaniu kary przez Bogów, Plutarch,

O Izydzie i Ozyrysie, Plutarch [fragment na -->eGnosis].

Asklepios, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem, Pseudo Apulejusz

Sen Scypiona, Cyceron

Listy moralne do Lucyliusza, fragmenty teologiczne, Seneka

O Bogu Sokratesa, Apulejusz

Zabobonność, Teofrast

O bóstwie , Sekstus Empiryk


Opracowania

Grecka religia a filozofia Werner Jaeger

Mity i Bogowie Ewa Wipszycka

Bogowie homeryccy, Walter Friedrich Otto

Teofania. Duch religii starogreckiej, Walter Friedrich Otto [-->gnosis]

Teofania. Duch religii starogreckiej cz.2, Walter Friedrich Otto [-->gnosis]

Nasza kompilacja wybranych fragmentów powyższego (wytłuszczenia i układ pochodzą od nas, przekład - j.w. - J. Prokopiuka):

Rzym i jego religiaTadeusz Zieliński

Hermes Trismegistos, Tadeusz Zieliński

"Hieroi logoi" - tajne nauki starożytnych Greków?, Włodzimierz Lengauer [-->arsregia]

Realność bogów, Wiesław Juszczak [-->gnosis]

Fragmenty teologii Marka Terencjusza Warrona, Rutilius

Planeta Wenus w wierzeniach Słowian

Nieśmiertelni są tylko Bogowie, Ermikles Epafroditos (Wojciech Rudny)

Mitologia germanska a odkrycia naukowe, Viking

Rozważania pogańskie Wojciech Jóźwiak [-->Taraka]

Czcząc niedoskonałego Boga, Star Foster

Boginie jako archetypy Shinoda Jean Bolen

Bogowie jako archetypy Shinoda Jean Bolen

O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem Zorian Dołęga Chodakowski (1818)

Deprywacja sensoryczna, obwody neurogenetyczne i lot kosmiczny mysty. O misteriach Mitry inaczej, Stanisław Żuławski.

Panteony

O Herosach

Droga herosa jako model rozwoju duchowego