Dionizosa [30]

Total votes: 8887

Orfeusz

Kadzidło staryksowe

Dionizosa przyzywam euai w głos krzyczącego,
Protogonosa, dwojakiej natury, trójzrodzonego,
pana bakchantów, dzikiego, którego nie można wysłowić,
tajemniczego, z rogami dwoma', w postaci podwójnej,
bluszczem strojnego', o głowie byka, Aresowego
i Euijskiego, czystego, żądnego krwawej ofiary,
trójrocznego, co niesie winorośl, w bluszcz spowitego.
O Eubuleusie, przemyślny, w Zeusa i Persefony
łożu tajemnym poczęty", o nieśmiertelny dajmonie,
usłysz, o błogosławiony, ten głos i wraz z piastunkami
w pięknych przepaskach tchnij rozkosz najszystszą z sercem życzliwym.