Do Protogonosa [6]

Total votes: 3970

Orfeusz

Wzywam Protogonosa o podwójnej naturze, potężnego, błądzącego w eterze,
Narodzonego z jaja, chlubiącego się złocistymi skrzydłami,
Byczogłowego, zaród ludzi błogosławionych i śmiertelnych,
Pamiętne nasienie; czczonego licznymi świętami Erikepajosa,
Niewysłowionego, łopoczącego w ukryciu, pełen blasku płód,
Którego oczy zasnuwa ciemna mgła;
Kręcisz się wszędzie w kosmosie na trzepoczących skrzydłach,
Sprowadzający wspaniale święte światło, od niego nazywam cię Fanesem,
Priapem władcą i bystrookim Blaskiem.
Hejże, błogosławiony, mądry, płodny, śmiało objaw się
Kapłanom wtajemniczającym w święte, pełne przepychu misterium.


Przełożył Jacek Dziubiński


Πρωτογόνου

θυμίαμα σμύρναν.

Πρωτόγονον καλέω διφυή, μέγαν, αιθερόπλαγκτον,
ωιογενή, χρυσέαισιν αγαλλόμενον πτερύγεσσι,
ταυροβόαν, γένεσιν μακάρων θνητών τ' ανθρώπων,
σπέρμα πολύμνηστον, πολυόργιον, 'Ηρικεπαίον,
άρρητον, κρύφιον ροιζήτορα, παμφαές έρνος,
όσσων ός σκοτόεσσαν απημαύρωσας ομίχλην
πάντη δινηθείς πτερύγων ριπαίς κατά κόσμον
λαμπρόν άγων φάος αγνόν, αφ' ού σε Φάνητα κικλήσκω
ηδέ Πρίηπον άνακτα καί 'Ανταύγην ελίκωπον.
αλλά, μάκαρ, πολύμητι, πολύσπορε, βαίνε γεγηθώς

ες τελετήν αγίαν πολυποίκιλον οργιοφάνταις.