Hymn Artemidy [36]

Total votes: 4429

Orfeusz

Wysłuchaj mnie, o królowo, wieloimienna córo Zeusa,
Tytanido bakchiczna, o wielkim imieniu, łuczniczko, święta,
Światło wszystkich, bogini niosąca pochodnię, Diktynno, dziecię,
Wspomagająca rodzące, odbierająca porody.
Pomagająca w porodach, rozmiłowana w szale i łowach, rozpędzająca troski,
Szybkonoga, miotająca strzały, zapalona łowczyni, nawiedzająca nocą,
Wysławiana, wyczekiwana, oswobodzicielko, o męskiej postaci,
Orthio, darząca łatwym porodem, bóstwo wychowujące młodzież śmiertelnych,
Przeboska, ziemska, zabijająca dzikie zwierzęta, szczęsna.
Która zamieszkujesz górskie knieje, polująca na jelenie, święta.
Władczyni, wszechkrólowo, piękna latorośli, zawsze istniejąca,
Mieszkanko kniei, opiekunko psów, Kydonio o wspaniałej postaci;
Przybądź, zbawiająca bogini, przyjaciółko, wyczekiwana
Przez wszystkich mistów, wydająca z ziemi piękne plony
Pokój i przyjemne zdrowie o pięknych warkoczach,
Zechciej odesłać choroby i cierpienie na szczyty gór.


ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

(θυμίαμα μάνναν)

Κλύθι μου ώ βασίλεια Διός πολυώνυμε κούρη
Τιτανίς βρομία μεγαλώνυμε τοξότι σεμνή
πασιφαής δαιδούχε θεά Δίκτυννα λοχεία
ωδίνων επαρωγέ και ωδίνων αμύητε
λυσίζωνε φίλοιστρε κυνηγέτι λυσιμέριμνε
εύδρομε ιοχέαιρα φιλαγρότι νυκτερόφοιτε
κληισία ευάντητε λυτηρία αρσενόμορφε
Ορθία ωκυλόχεια βροτών κουροτρόφε δαίμον
αμβροτέρα χθονία θηροκτόνε ολβιόμοιρε
ή κατέχεις ορέων δρυμούς ελαφηβόλε σεμνή
πότνια παμβασίλεια καλόν θάλος αιέν εούσα
δρυμονία σκυλακίτι Κυδωνιάς αιολόμορφε
ελθέ θεά σώτειρα φίλη μύστηισιν άπασιν
ευάντητος άγουσα καλούς καρπούς από γαίης
ειρήνην τ' ερατήν καλλιπλόκαμον θ' υγίειαν
πέμποις δ' εις ορέων κεφαλάς νούσους τε και άλγη