Hymn Charyt [60]

Total votes: 4471

Orfeusz

Wysłuchajcie mnie, o Charyty wielkiego imienia, wspaniale uczczone,
Córy Zeusa, jak i Eunomii o głębokim łonie,
Aglajo, Talio, jak i przebogata Eufrozyne,
Rodzicielki radości, wdzięczne, łaskawe, nieskalane,
Wielokształtne, wiecznie kwitnące, tęsknoty śmiertelnych;
Upragnione, wciąż powracające, o różanych twarzach, powabne;
Przybądźcie dawczynie bogactwa, zawsze przyjazne wyznawcom.


Przełożył Jacek Dziubiński


Χαρίτων

θυμίαμα στύρακα.

Κλύτέ μοι, ώ Χάριτες μεγαλώνυμοι, αγλαότιμοι,
θυγατέρες Ζηνός τε καί Ευνομίης βαθυκόλπου,
'Αγλαΐη Θαλίη τε καί Ευφροσύνη πολύολβε,
χαρμοσύνης γενέτειραι, εράσμιαι, εύφρονες, αγναί,
αιολόμορφοι, αειθαλέες, θνητοίσι ποθειναί:
ευκταίαι, κυκλάδες, καλυκώπιδες, ιμερόεσσαι:
έλθοιτ' ολβοδότειραι, αεί μύσταισι προσηνείς.