Hymn Erosa [58]

Total votes: 4461

Orfeusz

Wzywam potężnego, świętego, upragnionego, słodkiego Erosa,
Potężnego łucznika, skrzydlatego, płomiennego i szybkiego w swym biegu,
Śpiewającego razem z bogami i śmiertelnymi ludźmi,
Zręcznego, o podwójnej naturze, dzierżący klucze do wszystkiego,
Powietrznego nieba, morza, ziemi, i jak daleko bogini
Wszechrodzicielka dająca zielone plony żywi tchnienie śmiertelnych,
I tak daleko, jak [sięga] szeroki Tartar i szumiące morze;
Sam jeden władasz bowiem sterem tego wszystkiego.
Hejże, błogosławiony, przychyl się czystym modłom wyznawców,
Zaś obce i podłe żądze oddal od tych oto.


Przełożył Jacek Dziubiński

''Ερωτος

θυμίαμα αρώματα.

Κικλήσκω μέγαν, αγνόν, εράσμιον, ηδύν ''Ερωτα,
τοξαλκή, πτερόεντα, πυρίδρομον, εύδρομον ορμήι,
συμπαίζοντα θεοίς ηδέ θνητοίς ανθρώποις,
ευπάλαμον, διφυή, πάντων κληίδας έχοντα,
αιθέρος ουρανίου, πόντου, χθονός, ηδ' όσα θνητοίς
πνεύματα παντογένεθλα θεά βόσκει χλοόκαρπος,
ηδ' όσα Τάρταρος ευρύς έχει πόντος: θ' αλίδουπος:
μούνος γάρ τούτων πάντων οίηκα κρατύνεις.
αλλά, μάκαρ, καθαραίς γνώμαις μύσταισι συνέρχου,
φαύλους δ' εκτοπίους θ' ορμάς από τώνδ' απόπεμπε.