Hymn Heraklesa [12]

Total votes: 4057

Orfeusz

Heraklesie potężny duchem, mocarny, dzielny Tytanie,
O potężnej ręce, niepokonany, wsławiony ciężkimi próbami,
Wielokształtny, ojcze czasu, wieczny i łaskawy,
Ogromny, o dzikim usposobieniu, oblegany modłami, wszechpotężny.
Mający wszechmocne serce, wielka potęgo, łuczniku, jasnowidzący,
Pożerający wszystko, rodzicu wszech rzeczy, najwyższy, pomocniku wszystkich,
Który poskromiłeś zapędy śmiertelnych, prześladując dzikie plemię,
Pragnący pokoju wychowawco dzielnej młodzieży, wspaniale uczczony,
Samoistny, nie znający zmęczenia, najdzielniejsze dziecko ziemi,
Który najgodniej miotałeś oszczepy, Pajanie sławnego imienia,
Który otaczasz swą głowę jutrzenką i ciemną nocą,
Przechodzący dwanaście prób od wschodu aż po zmierzch,
Nieśmiertelny, który wiele doświadczyłeś, ogromny, niewzruszony;
Przybądź, błogosławiony, przynoszący uśmierzenie wszelkich chorób,
Wypędź złe przewiny, smagając [trzymaną] w ręku gałązką,
I oddal ciężkie plagi zatrutymi strzałami.


Przełożył Jacek Dziubiński

`Ηρακλέος

θυμίαμα λίβανον.

''Ηρακλες ομβριμόθυμε, μεγασθενές, άλκιμε Τιτάν,
καρτερόχειρ, αδάμαστε, βρύων άθλοισι κραταιοίς,
αιολόμορφε, χρόνου πάτερ, αίδιέ τε εύφρων,
άρρητ', αγριόθυμε, πολύλλιτε, παντοδυνάστα,
παγκρατές ήτορ έχων, κάρτος μέγα, τοξότα, μάντι,
παμφάγε, παγγενέτωρ, πανυπέρτατε, πάσιν αρωγέ,
ός θνητοίς κατέπαυσας ανήμερα φύλα διώξας,
ειρήνην ποθέων κουροτρόφον, αγλαότιμ[ον],
αυτοφυής, ακάμας, γαίης βλάστημα φέριστον,
πρωτογόνοις στράψας βολίσιν, μεγαλώνυμε Παιών,
ός περί κρατί φορείς ηώ καί νύκτα μέλαιναν,
δώδεκ' απ' αντολιών άχρι δυσμών άθλα διέρπων,
αθάνατος, πολύπειρος, απείριτος, αστυφέλικτος:
ελθέ, μάκαρ, νούσων θελκτήρια πάντα κομίζων,
εξέλασον δέ κακάς άτας κλάδον εν χερί πάλλων,
πτηνοίς τ' ιοβόλοις κήρας χαλεπάς επίπεμπε.