Hymn Rei [14]

Total votes: 3893

Orfeusz

Królowo Reo, córo wielokształtnego Protogonosa.
Która mkniesz na dźwigającym byki wozie o świętych kołach,
Otoczona warczeniem bębnów, miłująca szał, rozbrzmiewająca spiżem dziewico,
Matko Zeusa władcy Olimpu, dzierżącego egidę,
Wielce czcigodna, o wspaniałej postawie, błogosławiona współmałżonko Kronosa,
Która radujesz się wzgórzami i budzącymi grozę okrzykami śmiertelnych,
Wszechwładczyni Reo, wzniecająca wojenną wrzawę, potężna duchem,
Darząca kojącymi słowami, zbawczyni, wyzwolicielko, dawczyni początku,
Matko zarówno bogów, jak i ludzi śmiertelnych;
Z ciebie bowiem i ziemia, i niezmierzone niebo w górze
l morze, wiatry; o lubująca się w pędzie, eteryczna;
Przybądź, błogosławiona bogini, ocalająca dobrą radą,
Przynosząca pokój wraz z przebogatymi zdobyczami,
Która odsyłasz plagi i zmazy na krańce ziemi.


Przełożył Jacek Dziubiński


`Ρέας

θυμίαμα αρώματα

Πότνα `Ρέα, θύγατερ πολυμόρφου Πρωτογόνοιο,
ήτ' επί ταυροφόρον ιερότροχον άρμα τιταίνεις,
τυμπανόδουπε, φιλοιστρομανές, χαλκόκροτε κούρη,
μήτερ Ζηνός άνακτος 'Ολυμπίου, αιγιόχοιο,
πάντιμ', αγλαόμορφε, Κρόνου σύλλεκτρε μάκαιρα,
ούρεσιν ή χαίρεις θνητών τ' ολολύγμασι φρικτοίς,
παμβασίλεια `Ρέα, πολεμόκλονε, ομβριμόθυμε,
ψευδομένη, σώτειρα, λυτηριάς, αρχιγένεθλε,
μήτηρ μέν τε θεών ηδέ θνητών ανθρώπων:
εκ σού γάρ καί γαία καί ουρανός ευρύς ύπερθεν
καί πόντος πνοιαί τε: φιλόδρομε, αερόμορφε:
ελθέ, μάκαιρα θεά, σωτήριος εύφρονι βουλήι
ειρήνην κατάγουσα σύν ευόλβοις κτεάτεσσι,
λύματα καί κήρας πέμπουσ' επί τέρματα γαίης.