Salustios, O Bogach i świecie

Total votes: 3947

Salustios

Salustios, O Bogach i świecie (I-VII)

 • I. Jaki powinien być uczeń; oraz o Powszechnych Koncepcjach.
 • II. Że Bóg jest niezmienny, nie ma początku, jest wieczny, bezcielesny i nie istnieje w przestrzeni.
 • III. O boskości mitów. Dlaczego są boskie.
 • IV. Że jest pięć gatunków mitów z przykładami na każdy z nich.
 • V. O pierwszej przyczynie.
 • VI. O bogach w świecie i wszechświecie.
 • VII. O naturze Świata i jego wieczności

Salustios, O Bogach i świecie (VIII-XIV)

 • VIII. O umyśle i duszy oraz że te druga jest nieśmiertelna
 • IX. O Opatrzności, Losie i Szczęściu
 • X. O cnocie i wadzie.
 • XI. Odnośnie właściwej i złej organizacji społecznej
 • XII. O źródle złych rzeczy i o tym, że nie ma pozytywnego zła
 • XIII. Jak zostały stworzone rzeczy wieczne
 • XIV. W jakim sensie mówi się, o Bogach, którzy się nigdy nie zmieniają, że się gniewają czy przebłagani

Salustios, O Bogach i świecie, XV - XXI nowe!

 • XV. Dlaczego czcimy Bogów, podczas gdy oni niczego nie potrzebują
 • XVI. Co dotyczy ofiar i innych form kultu, że przy ich pomocy czynimy dobro ludziom a nie Bogom
 • XVII. Że świat jest z natury wieczny
 • XVIII. Dlaczego mają miejsce odrzucenia Boga i że Bóg nie jest obrażony
 • XIX. Dlaczego grzesznicy nie są karani od razu
 • XX. O wędrówce dusz i o tym jak dusze wstępują z nierozumne zwierzęta
 • XXI. Że dobrzy są szczęśliwi, zarówno żyjąc jak i będąc zmarłymi.