Zasady

Total votes: 4129

Solon

καλο κἀγαθίαν ὅρκου πιστοτέραν ἔχε

Uważaj cnotę za bardziej godną zaufania niż przysięgę.

Trust Good Character More Than Promises.

μὴ ψεύδου

Nie kłam.

Do Not Speak Falsely.

τὰ σπουδαῖα μελέτα

Dąż do tego, co warte dążenia.

Do Good Things.

φίλους μὴ ταχὺ κτῶ· οὓς δ' ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε

Nie pozyskuj zbyt szybko przyjaciół, a tych, których już pozyskałeś, nie odtrącaj od siebie.

Do Not Be Hasty In Making Friends, But Do Not Abandon Them Once Made.

ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι

Sprawuj władzę dopiero wtedy, gdy nauczyłeś się przedtem, słuchać.

Learn To Obey Before You Command.

συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα

Nie doradzaj tego, co najprzyjemniejsze, lecz to, co najlepsze.

When Giving Advice, Do Not Recommend What Is Most Pleasing But What Is Most Useful.

νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ

Kieruj się rozumem.

Make Reason Your Supreme Commander.

μὴ κακοῖς ὁμίλει

Unikaj towarzystwa złych ludzi.

Do Not Associate With People Who Do Bad Things.

θεοὺς τίμα

Czcij bogów.

Honor The Gods.

szanuj rodziców.

Have Regard For Your Parents.

Przekład: Irena Krońska. Za: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów 1982, (PWN). Tekst grecki, tekst angielski