Apollo

Bóstwa olimpijskie. Apollo

Total votes: 22156

Walter Friedrich Otto

przeł. Kamil M. Kaczmarek

Apollo

Opis Apollina wymaga najwyższego stylu – wywyższenia ponad wszystko, co ludzkie

Winckelmann

1

Po Zeusie Apollo jest najważniejszym greckim bogiem. Nawet w przypadku tak wczesnych źródeł jak u Homera, nie może być co do tego wątpliwości.

Ludi Apollinares

Total votes: 3216

Lech Brywczyński

Boski Fojbosie!
Ty z czół poecich od stuleci troski
Spędzałeś, z ognia zrodzon na Delosie
Fojbosie boski!
Ty nakazujesz nie o pełnym trzosie
Myśleć, lecz jak tu w stornel złożyć głoski

Srogi łuczniku!
Tyś panem Pytii, znasz wyroczne drogi
Strzałami swymi gubisz nikczemników
Łuczniku srogi!
Muz helikońskich najwyższy zwierzchniku
Jako ofiarę przyjm ten wiersz ubogi.

Od Autora: