Do Apollina

Total votes: 4400

Timotheos

[...]z daleka rażący Pytyjczyku, przybądź
Do tego miasta świętego, przynosząc
Szczęście i oszczędź ludowi utrapień,
Ześlij mu pokój prawością kwitnący


fragment utworu Persowie, 220-223, Przeł. Jerzy Danielewicz, w: Liryka starożytnej Grecji, 1987, s.232