Braterstwo Krwi

Total votes: 3209

Viking

Zawarcie Braterstwa Krwi jest starożytnym rytuałem obecnym zarówno w świecie Bogów jak i ludzi. Eddy podają nam przykład Odyna i Lokiego którzy stali się braćmi krwi oraz uzmysławiają jak silna to była więź. W pewnym sensie jest ona bardziej nieodwracalna od małżeństwa gdyż zawierając z kimś braterstwo krwi włączamy go do grona naszych krewniaków, osoba taka staje się równa naszym prawdziwym braciom i siostrom. Z tego powodu rytuał ten jest zwykle odprawiany w przypadku gdy dwie obce osoby stają się sobie bliskie jak rodzeństwo i niesie za sobą pewne konsekwencje. Otóż zerwanie takiej więzi( np. poprzez zdradę brata/siostry krwi) pociąga za sobą niesławę i utratę honoru gdyż po dokonaniu rytuału osoby w nim uczestniczące stają się w sensie duchowym „prawdziwym” rodzeństwem i obowiązują tu takie same zasady jak w przypadku członków jednego rodu. Niektórzy uważają że jest ona nawet silniejsza gdyż rodzonych braci nie możemy sobie wybrać a braterstwo krwi jest dobrowolne. Dla przykładu Odyn przez cały czas udzielał Lokiemu pomocy aż do momentu gdy ten dopuścił się naprawdę ohydnych czynów(doprowadził do śmierci jego syna) i w ten sposób sam zerwał łączącą ich więź.

Osoby pragnące zawrzeć braterstwo krwi powinny przygotować róg do picia oraz miód pitny(ewentualnie inny napój). Po dokonaniu niewielkich nacięć na dłoniach należy złączyć je nad rogiem zawierającym miód tak aby krople połączonej krwi zmieszały się z miodem. Potem napój można wylać na ziemię lub wspólnie wypić.

Podczas dokonywania wskazane jest również złożenie ułożonej przez siebie przysięgi, można też dokonać rytuału Blot z prośbą o błogosławieństwo Bogów.

Oczywiście podany przeze mnie opis rytuału jest bardzo skrócony i może różnić się w zależności od Rodziny w jakiej jest dokonywany jednakże nie umniejsza to w żaden sposób jego znaczenia.