Odwaga

Total votes: 2980

Viking

Odwaga jest najważniejszą ze wszystkich szlachetnych cech Asatru, zwykle wymienianą na początku każdego spisu wartości dokonywanego przez poszczególne wspólnoty. Dzieje się tak ponieważ to dzięki odwadze jesteśmy w stanie żyć w zgodzie z pozostałymi cnotami takimi jak prawda, wierność, honor czy samo-zaufanie. Niestety zbyt często jest ona utożsamiana jedynie z odwagą na polu bitwy, w bezpośredniej walce. Szczególnie osoby słabo znające Asatru tak właśnie myślą często uznając nas za awanturników których religia opiera się jedynie na przemocy i fizycznej walce. W istocie we współczesnych czasach o wiele rzadziej znajdujemy się w sytuacjach w których walka jest konieczna i potrzebujemy tego rodzaju odwagi który pozwalał naszym przodkom stawać na bitewnym polu. W dzisiejszym społeczeństwie o wiele częściej odwaga pomaga nam walczyć o wolność wyznania i życia zgodnie z naszymi pogańskimi wierzeniami. Często jesteśmy w naszych staraniach osamotnieni przez co jest to jeszcze trudniejsze. Honor, wierność czy prawda nie są dziś w modzie gdyż często nie prowadzą do korzyści materialnych, nie przysparzają nam stronników a wręcz przeciwnie mogą narazić na straty i przysporzyć wrogów. Dla przykładu obrona w dyskusji na temat poglądów religijnych osoby o podobnych przekonaniach(gdy większość myśli inaczej) nie jest wygodna choć honor i uczciwość nakazują właśnie w ten sposób postąpić. Odwaga jest bardzo potrzebna abyśmy mogli postępować właściwie zgodnie z innymi cnotami a nie jedynie mówić o tym w gronie własnych przyjaciół.

Asatru nie jest religią stworzoną dla zysku czy pozyskania za wszelką cenę jak największej liczby zwolenników, wymaga dużej samodzielności i w dzisiejszych czasach jest niezwykle trudno uniknąć wpływu jaki wywiera na nas współczesne społeczeństwo. Podawane nam na tacy listy „grzechów” których mamy unikać, obietnica odpuszczenia wszystkich grzechów, poddanie się wszechmocnemu Bogu który rozwiąże za nas wszystkie problemy i wiele innych rzeczy - wszystko to jest bardzo kuszące ponieważ nie wymaga od nas odwagi a jedynie postępowania zgodnie z wymyśloną przez innych instrukcją. Tymczasem Asatru umiejscawia podstawowy osąd moralny wewnątrz każdego człowieka, dając mu wolność ale i obarczając odpowiedzialnością za swoje czyny. Eddy udzielają nam wskazówek jak postępować przybliżając nam Bogów i podając przykłady z ich życia jednakże nikt ostatecznie nie rozwiąże za nas dylematów moralnych. Decyzje musimy podejmować sami kierując się podstawowymi zasadami i jedynie wskazówkami udzielanymi przez Bogów którzy również nie są nieomylni. To właśnie wymaga odwagi. Sagi przekazujące nam mądrość i doświadczenie naszych duchowych przodków, podają liczne przykłady ludzi, którzy dzięki odwadze, mimo trudności, zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce, zrezygnować z wygodnego życia i opuścić ojczystą Skandynawie. Postanowili osiedlić się na niegościnnej Islandii, Grenlandii czy w nowo odkrytej Ameryce po to by zachować swą niezależność i uwolnić się od rosnących wpływów coraz bardziej scentralizowanej władzy, wymuszającej na nich zmianę stylu życia i przekonań.

Współcześni wyznawcy Asatru powinni nie tylko wznosić toasty ku czci swoich przodków ale także starać iść ich ścieżką odwagi i honoru, mimo iż niejednokrotnie jest ona bardzo trudna.