Runy a Bogowie

Total votes: 2962

Viking

Poniższa lista jest symbolicznym zestawieniem run oraz bogów i wątków mitologicznych - czyli po prostu dopasowaniem cech konkretnej runy do cech i atrybutów danego boga. Jest pomocna w przypadku odprawiania rytuałów takich jak Blot gdzie zwykle wzywając konkretnego boga kreślimy w powietrzu związaną z Nim runę.

Fehu Freyr
Uruz Ull, Loki
Thurisaz Loki, Lodowe Thursy
Ansuz Odyn
Kenaz Mimir
Wunjo Baldur
Hagalaz Loki
Jera Sif, Thor, Freyr, Granni
Perthro Freya
Algiz Heimdall
Sowulo Sunna
Teiwaz Tyr
Berkanan Frigg, Idun
Laguz Njord
Ingwaz Freyr, Ing, Nerthus, Thor
Dagaz Sunna, Baldur, Nerthus
Othila Dziewięć światów Yggdrasil