Wierność

Total votes: 3156

Viking

Pojęcie wierności w Asatru jest chyba najbardziej ze wszystkich szlachetnych cech zbliżone do słownikowego opisu tego słowa. Oznacza ono po prostu wierność wobec wszystkich podjętych przez nas zobowiązań, umów i przyrzeczeń, również tych podjętych przed samym sobą. Przyjmując Asatru jako swoją religie, niezależnie od tego czy składaliśmy przysięgę w obecności ,,rodziny” czy też robiliśmy to jedynie w sercu, świadomie staliśmy się członkami klanu/plemienia Asów i Wanów przez co obowiązuje nas wierność i szczerość wobec nich. Jest to rodzaj ,,świętej” umowy przez złamanie której (zdradę) narażamy się na wieczne splamienie naszego honoru. Dlatego też nigdy nie powinna być zawierana pod wpływem chwili, przymusu czy np. mody, chęci przypodobania się innym. Nie oznacza to że jako Asatryjczycy nie możemy brać udziału w ceremoniach poświęconych innym Bogom czy też Duchom lub nawet składać im ofiar (chyba że uznajemy ich za nastawionych wrogo do naszych), jednakże nie wolno nam zapominać o wierności względem Asów i Wanów i dawaniu im we wszystkim pierwszeństwa.

43. Havamal
Przyjaciołom ma być mąż przyjacielem
Im samym i ich przyjaciół
Lecz przyjaciołom wrogów
Nie wolno mu być druhem

44. Havamal
Jeżeli masz przyjaciela, któremu wierzysz
I życzliwości się spodziewasz
Otwórz mu swą duszę i dary wymieniaj
I często spotykaj

Te same zasady dotyczą wierności w małżeństwie obowiązującej obie strony również jako rodzaj umowy uznawanej i akceptowanej dobrowolnie zarówno przez kobietę jak i mężczyznę na takich samych prawach(choć tutaj nie musi być ona nierozerwalna ani zawierana na całe życie), wierności wobec swojego kraju, klanu czy też innych osób. W Asatru bardzo ważna jest też wierność wobec tradycji i mądrości naszych duchowych przodków którą przez cały czas staramy się odkrywać i którą staramy się kroczyć. To dzięki niej udało nam się odkryć i odtworzyć naszą ścieżkę którą teraz podążamy. Gdyby nie historyczne poszukiwania i wierność tradycji Asatru nie istniało by.