III. Bóstwa Olimpijskie. Uwagi wstępne

Total votes: 20434

Walter Friedrich Otto

przeł. Kamil M. Kaczmarek

Grupa bogów, którym powinniśmy poświęcić specjalną uwagę, jeślibyśmy chcieli połączyć tę sekcję blisko z poprzednią, zaczyna się od Hermesa, gdyż jest on bez wątpienia następny w kolejności po starożytnych bóstwach i nasze badanie prehistorycznej myśli nieuchronnie prowadzi do Hermesa. Ale dokładnie z powodu tego związku Hermes jest najmniej wyróżniającym się zjawiskiem w nowym kręgu bogów, i jeśli by jego postać otrzymała pierwsze miejsce, mogło by wytworzyć o nim fałszywe wyobrażenia. Dlatego jako pierwsi zostaną omówieni Atena i Apollo. Artemida jest powiązana z Apollinem. Afrodyta i Hermes zostaną odłożeni aż do czasu podsumowania.

szeroko rozważana będzie podstawowa idea tej książki, która dostarcza wyjaśnienia dlaczego tylko takie bóstwa są ważne w religii Homeryckiej. Ale nawet w przypadku bogów Homeryckich można rozważyć tylko to, co największe i najbardziej reprezentacyjne. O innych, którzy byli mniej ważni w czynnym kulcie lub którzy są mniej poważani u Homera, powiemy słowo we właściwych okolicznościach w późniejszych rozdziałach.

Zeus, największy z bogów, w rzeczy samej uosobienie tego, co boskie, nie jest rozważany osobno, a to dlatego, że wszystkie linie zbiegają się w nim i żadnego problemu nie da się rozważyć bez niego.