Lipiec 2013

Tradycja słowiańska - krótki przewodnik

Total votes: 3844

Władyka

Rodzimowierstwo (tradycja słowiańska) to politeistyczna religia oparta na przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian. Zaliczana jest ona do kręgu religii rekonstrukcjonistycznych – a to z tego powodu, że nie istnieje ciągłość przekazu z ojca na syna. Rodzima wiara Słowian została odrodzona na podstawie źródeł historycznych i ukrytej w każdym z nas słowiańskiej duchowości.