Asatru

Przyjęcie Asatru

Total votes: 2929

Viking

Dla tych z nas którzy nie wychowywali się w pogańskich rodzinach przyjęcie Asatru jest pierwszym i najważniejszym rytuałem w życiu. Podczas zaprzysiężenia składamy przysięgę wierności naszym Bogom przez co pozostawiamy za sobą nasze dawne wierzenia (niezależnie od tego jaką religie lub światopogląd wcześniej wyznawaliśmy) i stajemy się częścią klanu/plemienia Bogów. W pewnym sensie stajemy się ich krewniakami.

Braterstwo Krwi

Total votes: 3181

Viking

Zawarcie Braterstwa Krwi jest starożytnym rytuałem obecnym zarówno w świecie Bogów jak i ludzi. Eddy podają nam przykład Odyna i Lokiego którzy stali się braćmi krwi oraz uzmysławiają jak silna to była więź. W pewnym sensie jest ona bardziej nieodwracalna od małżeństwa gdyż zawierając z kimś braterstwo krwi włączamy go do grona naszych krewniaków, osoba taka staje się równa naszym prawdziwym braciom i siostrom. Z tego powodu rytuał ten jest zwykle odprawiany w przypadku gdy dwie obce osoby stają się sobie bliskie jak rodzeństwo i niesie za sobą pewne konsekwencje.

Blot

Total votes: 3192

Viking

Blot jest jednym z podstawowych rytuałów w Asatru, odprawianym praktycznie podczas wszystkich świąt „oficjalnych” wpisanych w kalendarz oraz w chwili gdy po prostu pragniemy złożyć ofiarę naszym Bogom. W istocie Blot jest ofiarą dla Bogów a jeszcze trafniej można określić ten rytuał słowem „zaproszenie” do wspólnego świętowania. Bardzo często jest on źle pojmowany przez ludzi nie znających skandynawskiej kultury, naszego stosunku do Bogów i w ogóle Asatru. . Chrześcijanie bardzo często porównują Blot do ofiar składanych z własnych dzieci czy np. psów które miały miejsce w dawnym Izraelu.

Sumbel

Total votes: 3134

Viking

Kolejnym ważnym rytuałem w Asatru jest sumbel. Jest to święto rytualnego picia podczas którego możemy zacieśniać związki z naszą Rodziną oraz dzięki któremu oddajemy cześć naszym Bogom, dawnym bohaterom i przodkom( nie jest to jednak ofiara w sensie Blot) sumbel jest też doskonałą okazją do składania przysiąg i zawierania nowych postanowień oraz zobowiązań. Liczne dzieła pisane takie jak poemat o Beowulfie czy saga o Njalu przekazują nam informacje na temat tego rytuału oraz jego znaczenia.

Wytrwałość

Total votes: 3087

Viking

Mimo iż inne cechy mogą wydawać się ważniejsze niż wytrwałość (np. odwaga, prawdomówność czy honor) to jednak musimy pamiętać że bez niej każda z nich tak naprawdę zamiera w nas samych i staje się bezwartościowa. Jest ona niezbędna abyśmy mogli kroczyć ścieżką honoru, odwagi i prawości jaką jest Asatru. W naszym życiu nic nie przychodzi łatwo, dotyczy to zarówno naszej wiary jak i całej reszty świata który nas otacza. Często nasze starania nie przynoszą efektów, ponosimy klęski i porażki.

Pracowitość

Total votes: 2852

Viking

Pracowitość jest cechą pozwalającą nam osiągnąć nasze cele zarówno w kwestiach naszej wiary jak i w życiu codziennym. Człowiek pracowity jest to człowiek działający z energią i chęcią na każdym polu swojego życia. Przez cały czas powinniśmy się rozwijać i iść na przód za przykładem naszych duchowych przodków i Bogów. Dla przykładu gdyby nie pracowitość połączona z odwagą, pewnością siebie i wytrwałością Wikingowie nigdy nie dotarli by do Nowego Świata a Odyn nie zdobyłby wiedzy która stała się jego udziałem.

Gościnność

Total votes: 2858

Viking

Gościnność jest cechą docenianą chyba we wszystkich dawnych cywilizacjach, niezależnie od miejsca ich pochodzenia i okresu w jakim się kształtowały. W świecie w którym istniało znacznie mniej ludzkich siedzib, życie było o wiele cięższe niż dziś i wzajemna pomoc decydowała często o życiu lub śmierci. Stosunki między przyjaciółmi czy krewnymi również były o wiele bardziej rozbudowane niż obecnie.

Samo-dyscyplina

Total votes: 2838

Viking

Samodyscyplina (samokontrola) jest cechą pozwalającą nam utrzymać ład i porządek w naszej społeczności niezależnie od tego czy żyjemy w wielkim mieście czy też małej osamotnionej chatce gdzieś w górach. Kieruje ona nasz wewnętrzny kompas honoru i moralności we właściwą stronę i pozwala kontrolować własne uczynki. Ponieważ w Asatru nie istnieje żadna sztuczna lista „grzechów” czy rzeczy zakazanych, właśnie samodyscyplina pozwalająca nam się kontrolować w każdej sytuacji jest tak ważna.

Strony