Swaróg

Total votes: 3969

Feanaro

Swaróg jest jednym z najważniejszych bóstw słowiańskiego panteonu, bogiem słońca i nieba oraz patronem kowalstwa. Według XII-wiecznej ruskiej opowieści to właśnie on przekazał ludziom kleszcze kowalskie, umożliwiając wykuwanie żelaznych narzędzi i broni.

Jeszcze długo po chrystianizacji Słowianie darzyli słońce głęboką czcią, witając jego wschód pochyleniem głowy i modlitwą, zaś najświętszą przysięgą było klęcie się na słońce. Ślady kultu Swaroga przetrwały w licznych nazwach miejscowych na obszarze całej Słowiańszczyzny – m.in. Swarożyn, Swaroszyn czy Swarzędz w Polsce, połabski Swarzyn (obecnie Schwerin), czeskie Svárov czy Svařeň.

Wielu dopatruje się w Swarogu słowiańskiego demiurga, zwierzchnika pozostałych bogów, a jednocześnie deus otiosus – bóstwo bezczynne, nie ingerujące bezpośrednio w sprawy świata.

Swaróg