Asatru - krótki przewodnik

Total votes: 3934

Ulf

Asatru jest politeistyczną religią rekonstrukcjonistyczną opierająca się na przedchrześcijańskich wierzeniach ludów germańskich. Rekonstrukcjonistyczna dlatego, ze nie ma realnej ciągłości przekazu – jest za to historyczna - o ile możemy w ten sposób określić przekaz zawarty w źródłach pisanych, w czasach gdy chrześcijaństwo oficjalnie wyparło Förn Sidr czyli Stary Zwyczaj, jak czasami jest również nazywane Asatru. Oczywiście przed dwoma tysiącami lat nikt nie określał swojej religii jako Asatru – jest to nazwa współczesna oznaczająca wiarę w Asów czyli w jeden z boskich rodów należący do nordyckiego panteonu. Odyn, Thor, Freyja oraz pojęcia takie jak Ragnarok, berserk, runy - powinny, jak sądzę, wywołać odpowiednie skojarzenia u każdego.

Tak, to właśnie jest Asatru.

To i jeszcze więcej, o wiele więcej. Nie tylko wiara w bogów, nie tylko religia, nie tylko święta, kult i obrzędy (takie jak Sumbel czy Blot), ale przede wszystkim sposób widzenia świata i roli jaka pełni w nim każda jednostka, sposób życia zgodny z asatryjską etyką, gdzie przyjaźń, honor, odpowiedzialność, odwaga nie są pustymi pojęciami. W przeciwieństwie do wielu współczesnych religii będących postmodernistycznym konglomeratem dopasowywanym do potrzeb swoich wyznawców, i mówiących: rób co chcesz, wierz w co chcesz, żyj jak chcesz, wszystko jest i tak jednością a jedność jest wszystkim – Asatru wymaga od swych wyznawców jasno sprecyzowanej postawy wobec bogów własnych i cudzych oraz wobec społeczeństwa w którym się żyje i grupy z którą się identyfikuje. Nasi bogowie nie są władcami absolutnymi i nieomylnymi - tak samo jak i my podlegają, zdeterminowanemu w wielkiej sieci losu Wyrd, przeznaczeniu. Są naszymi przyjaciółmi i krewnymi, obecnymi i towarzyszącymi nam w codziennym życiu. Bardzo potężnymi przyjaciółmi...

Asatryjczycy oddają cześć tylko swoim bogom - uznają jednak ze istnieją tez inni bogowie i odnoszą się do nich z szacunkiem.

Asatru jest religią naturalną co nie oznacza ze jest religią natury sensu stricte, lecz jedynie to, ze nie jest religią objawioną.

Jest to też, jak prawie wszystkie, współczesne religie (neo)pogańskie, religią z wyboru, a nie dziedziczoną po „przodkach” i jako taka jest otwarta dla wszystkich, którzy przyjmują jej wartości za swoje. Więzy krwi, tak ważne w dawnych plemiennych strukturach, są w tym przypadku traktowane symbolicznie jako więzy wyznawców uznających tę samą drogę godnego życia, tych samych Bogów, ten sam kodeks etyczny. Wiec nie tylko pokrewieństwo lub znajomość, lecz odwołanie się do wspólnej wszystkim wizji świata i życia - jest tym co łączy wszystkich asatryjczykow.

Oczywiście, jak w każdej ścieżce religijnej, tak i w Asatru istnieją różne nurty, te bardziej konserwatywne i te bardziej liberalne - ale wszystkie bazują na jednym - na "asa-tru", na wierności swoim bogom, na wierności Asom.


Czytaj też:

Mitologia germanska a odkrycia naukowe, Vikingnowe!

Asatru - kilkanaście lat zmagań, Gunnarnowe!

Przemówienie Gamlinginna z 12 althingu Przymierza Asatru 1992

Lista wszystkich artykułów z serwisu pantheion z tej tradycji