Tradycja słowiańska - krótki przewodnik

Total votes: 3849

Władyka

Rodzimowierstwo (tradycja słowiańska) to politeistyczna religia oparta na przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian. Zaliczana jest ona do kręgu religii rekonstrukcjonistycznych – a to z tego powodu, że nie istnieje ciągłość przekazu z ojca na syna. Rodzima wiara Słowian została odrodzona na podstawie źródeł historycznych i ukrytej w każdym z nas słowiańskiej duchowości.

Choć religia ta jest klasyfikowana najczęściej jako politeistyczna, może wyrażać się także wformie henoteizmu czy panteizmu. Dzieje się tak po części z braku odpowiednich źródeł, a po części dlatego że każdy człowiek pojmuje naturę bogów na swój indywidualny sposób. W rodzimej wierze nie ma kostniejących z czasem dogmatów – jest za to próba racjonalistycznego postrzegania świata, oparta także na intuicji i zwykłej chęci i radości życia.

Współcześni rodzimowiercy oddają cześć kilkorgu bogom i boginiom, szczególnie w czasie wielkich, cyklicznych świąt. Bóstwa postrzegane są jako nasi przyjaciele (choć o wiele od nas potężniejsi), mogący wspierać nas w trudnych chwilach.

Rodzimowierstwo to jednak nie tylko święta i rytuały – to także pewien sposób patrzenia na świat. Rodzimowierca stara się żyć w zgodzie z prawami natury, ale także ze społeczeństwem w którym żyje. Bliskie są mu wartości takie jak przyjaźń, honor, wierność, odwaga czy chęć samodoskonalenia.

Tym jest nasza rodzima wiara słowiańska.

Lista wszystkich artykułów z pantheionu z tej tradycji