Etyka a politeizm

Total votes: 4693

~~

Teksty źródłowe

Zasady Solona

Maksymy Deflickie albo przykazania siedmiu mędrców

Fragmenty etyczne, Demokryt

Kriton, Platon (fragment)

Etyka nikomachejska Arystoteles (fragmenty)

Encheiridion Epiktet

Rozmyślania, Marek Aureliusz

Złote wersety Pitagorasa, (wersja trójjęzyczna)

Inskrypcja Dionizjosa

List Epikura do Menoikeusa

Przysięga Hipokratesa

Mowa Peryklesa


Komentarze i pracowania współczesne

 

Fragmenty tekstów dostępnych w naszej witrynie są pozbawiane przypisów i aparatu naukowego w porównaniu do wydań książkowych - ich lektura może więc dać zaledwie wstępną orientację w temacie.