Hymn Tytanów [37]

Total votes: 4207

Orfeusz

Zapach palonego drzewa kadzidłowego

O Tytani, wspaniałe potomstwo Gai i Uranosa,
Przodkowie naszych ojców, w podziemnym świecie,
Zamieszkujący domy Tartaru w głębinach ziemi,
[Będący] początkiem i źródłem wszystkich śmiertelnych i cierpiących udręki,
Ptaków morskich i tych, które zamieszkują ziemię;
Z was bowiem wypływa wszelki ród w kosmosie.
Błagam was porzućcie okrutny gniew,
Jeśliby ktoś z ziemskich przodków zbliżył się do [waszych] siedzib.


Przełożył Jacek Dziubiński

Τιτάνων

θυμίαμα λίβανον.

Τιτήνες, Γαίης τε καί Ουρανού αγλαά τέκνα,
ημετέρων πρόγονοι πατέρων, γαίης υπένερθεν
οίκοις Ταρταρίοισι μυχώι χθονός ενναίοντες,
αρχαί καί πηγαί πάντων θνητών πολυμόχθων,
ειναλίων πτηνών τε καί οί χθόνα ναιετάουσιν:
εξ υμέων γάρ πάσα πέλει γενεά κατά κόσμον.
υμάς κικλήσκω μήνιν χαλεπήν αποπέμπειν,
εί τις από χθονίων προγόνων οίκοις επελάσθη.